Inwonerspanel

Wat?
Een inwonerspanel bestaat uit een representatieve groep inwoners, die op geregelde tijdstippen hun mening en advies geven over uiteenlopende thema's. Een eerste bevraging gaat over communicatie en dienstverlening.

Burgeradviesraad
Het inwonerspanel zal voor verschillende vormen van advies worden ingezet: om te peilen naar prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor onze stad een burgeradviesraad, als aanvulling op de bestaande adviesraden.

Uitnodiging 
1.652 inwoners werden hiervoor willekeurig geselecteerd. Zij ontvangen in maart of april een brief met een uitnodiging om zich via inschrijvingtielt.inwonerspanel.be in te schrijven als panellid. Deelnemen aan bevragingen kan zowel online als op papier of telefonisch.

Houd dus je brievenbus in de gaten, want wie weet ben jij wel één van de geselecteerden! Grijp zeker jouw kans om je stem te laten horen als je een uitnodiging ontvangt. Door je te registreren als lid van het inwonerspanel in Tielt geef je mee vorm aan de toekomst van onze stad.

Inspraak 
Het stadsbestuur engageert zich ook op andere manieren om de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid te verhogen. Bij de start van deze beleidsperiode kreeg je de kans om de prioriteiten van het meerjarenplan 2020-2025 mee te bepalen via het online participatieplatform tielt.kiesmee.be. Via dat platform peilen we ook geregeld naar jouw mening over kleinere, concrete projecten, zoals bijvoorbeeld de inrichting van een speelterrein of groenzone of de aanleg van een wegversmalling.

Recent keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn ook een participatiereglement goed, waarin verduidelijkt wordt hoe burgerparticipatie in onze stad georganiseerd wordt.

inwonerspanel
Deel deze pagina