Inwonerspanel

Om de juiste beleidskeuzes te maken is het cruciaal om te weten wat er leeft in onze stad. Daarom werkt het stadsbestuur met een inwonerspanel.

Wat?
Een inwonerspanel is een willekeurig en representatief samengestelde groep van inwoners, die op geregelde tijdstippen via een korte bevraging hun mening en advies geven over uiteenlopende thema's.

Burgeradviesraad
Het inwonerspanel wordt voor verschillende vormen van advies ingezet: om te peilen naar prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken ervaren worden, als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor onze stad een burgeradviesraad, als aanvulling op de bestaande adviesraden.

Info en resultaten
Meer info over het inwonerspanel vind je op tielt.inwonerspanel.be. Daar vind je ook steeds alle resultaten van de bevragingen terug. 


Inspraak 

Het stadsbestuur engageert zich ook op andere manieren om de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid te verhogen. Bij de start van deze beleidsperiode kreeg je de kans om de prioriteiten van het meerjarenplan 2020-2025 mee te bepalen via het online participatieplatform tielt.kiesmee.be. Via dat platform peilen we ook geregeld naar jouw mening over kleinere, concrete projecten, zoals bijvoorbeeld de inrichting van een speelterrein of groenzone of de aanleg van een wegversmalling.

Op 4 februari 2021 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn ook een participatiereglement goed, waarin verduidelijkt wordt hoe burgerparticipatie in onze stad georganiseerd wordt.

inwonerspanel