Gemeentelijk wegenregister

Gemeentelijk wegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Dit decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen.

Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet.

Je kan nog steeds de voormalige buurtwegen raadplegen op het online geoloket Atlas der Buurtwegen van de provincie West-Vlaanderen.

Wat is het gemeentelijk wegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je op deze pagina raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

De beslissingen en respectievelijke plannen zijn terug te vinden in de downloads. 

jaar volgnummer straatnaam omschrijving type type beslissing
2021 1 Geluwestraat wijziging buurtweg nr 54 - VK Tielt Zuid wijziging

Gemeenteraad 06/05/2021

1 plan

2021 2 Blekerijstraat en nieuwe wegenis Blekerijstraat en nieuwe wegenis VK Tielt Zuid

nieuw

Gemeenteraad 06/05/2021

2 plannen

2021 3 Neringenstraat wijziging Neringenstraat wijziging arrest RVSt
2021 4 Voetweg nr 124 gedeeltelijke opheffing gedeeltelijke opheffing vonnis Vredegerecht
2022 1.1 Voetweg 174 gedeeltelijke afschaffing gedeeltelijke afschaffing 

Gemeenteraad 06/01/2022

1 plan

2022 1.2 Caloenstraat

verbreding Caloenstraat

wijziging 

Gemeenteraad 06/01/2022

1 plan

2022 1.3 Landweg 103 verbreding Landweg 103  wijziging 

Gemeenteraad 06/01/2022

1 plan

2022 1.4 Boekboomstraat verbreding boekboomstraat  wijziging 

Gemeenteraad 06/01/2022

1 plan

2022 1.5 Kanegemstraat  wijziging bestaande rooilijnplan Kanegemstraat wijziging rooilijnplan 

Gemeenteraad 06/01/2022

1 plan

2022 1.6 nieuwe wegenis  nieuw  nieuw 

Gemeenteraad 06/01/2022

1 plan

2022 2.1

nieuwe wegenis

M. Huysstraat

nieuw nieuw

Gemeenteraad 03/02/2022 

1plan

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89