Sociaal Huis - reglement vakantietoelage

Vakantietoelage

Er wordt een jaarlijkse tussenkomst verleend aan langdurig zieke Tieltenaren en aan Tieltenaren met een beperking, die deelgenomen hebben aan een aangepast meerdaags vakantieverblijf in binnen-of buitenland.

De bijdrage bedraagt het bedrag dat betrokkene aan de inrichtende sociale organisatie of vereniging heeft moeten betalen, met een maximum van 75 euro.

Bekijk het volledige subsidiereglement én het aanvraagformulier rechts onderaan deze pagina bij “Downloads”.

Bij het Sociaal Huis kan je terecht voor meer info of om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Openingsuren & contact

Welzijn Tielt

adres
Deken Darraslaan 608700Tielt
Tel.
051 40 90 52