Belasting op het vellen, rooien en kandelaberen van bomen

Bij het toekennen van een vergunning voor het kappen, rooien of kandelaberen van bomen zal het College in eerste instantie een compensatie opleggen door middel van herplant.

Indien dit niet mogelijk is dan dient een belasting te worden betaald. De inkomsten uit deze belasting worden dan gebruikt om nieuw groen aan te leggen in Tielt.

In het reglement wordt duidelijk aangegeven hoe gecompenseerd moet worden.