Activeringsheffing op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling

Om potentiële woonlocaties vrij te maken en om grondspeculatie tegen te gaan, heft de stad Tielt jaarlijks een belasting op niet-bebouwde gronden die gelegen zijn in een niet-vervallen verkaveling. Op deze manier wenst de stad Tielt de eigenaars aan te sporen om hun realiseerbare onbebouwde kavels te activeren.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.