Starten met een kinderopvang (opportuniteitsadvies)

Een organisator kinderopvang moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen voor:

  • Een nieuwe kinderopvanglocatie groepsopvang in de gemeente (geen gezinsopvang)
  • Een verhuizing van een bestaande locatie groepsopvang binnen de gemeente
  • De uitbreiding van een bestaande locatie groepsopvang met minstens 9 plaatsen
  • De uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang (vanaf 9 plaatsen)

In alle andere gevallen (vb. uitbreiding bestaande locatie groepsopvang met minder dan 9 plaatsen), kan het advies vrijblijvend gevraagd worden. In dit geval dient het advies niet aan het Agentschap Opgroeien te worden overgemaakt.

Voor het aanvragen van een opportuniteitsadvies binnen stad Tielt werd er een kader uitgewerkt. Dit kader is terug te vinden via deze link. Gelieve het kader grondig door te nemen en de stappen te volgen. Het effectieve aanvraagformulier kan je hier terugvinden.
Bij vragen kan je contact opnemen met de coördinator kinderopvang via tanneke@tielt.be