Geboorte, aangifte

De geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de Dienst Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind.  

Waar doe je aangifte

Is je kindje in Tielt geboren, dan doe je aangifte bij de Dienst Burgerlijke Stand van het stadsbestuur van Tielt.  

Sinds 01.07.2020 kan de aangifte gebeuren in de materniteit van het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt.   Drie keer per week (op maandag, woensdag en vrijdag) is er een medewerker van het stadsbestuur aanwezig in de materniteit om de geboorteaangifte op te nemen.  

Wanneer

Binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte. Valt de 15de dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerst volgende werkdag om de aangifte te doen.

Door wie

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of beiden samen.

De aangifte kan door de vader alleen gebeuren wanneer:

  • ouders met elkaar gehuwd zijn en samenwonen
  • de vader het kind voor de geboorte erkende (ingeval de ouders ongehuwd zijn)

Welke documenten meebrengen voor de aangifte

  • De identiteitskaarten van de ouders
  • In voorkomend geval de verklaring van naamskeuze (ondertekend door beide ouders)
  • In voorkomend geval het trouwboekje van de ouders
  • In voorkomend geval een afschrift van de erkenningsakte (wanneer het kind voor de geboorte in andere gemeente werd erkend)

De materniteit bezorgt de stadsdiensten rechtstreeks het medisch geboorteattest van je kind.

Welk documenten ontvang je van de stadsdiensten

  • Attest voor het ziekenfonds
  • Enkele uittreksels van de geboorteakte
  • Formulier voor inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming)

Kennisgeving van geboorte aan de verblijfplaats

Je kind wordt bij aangifte van geboorte onmiddellijk ingeschreven in de woonplaats van de moeder (en vader). Het stadsbestuur van Tielt verwittigt de woonplaats. 

 

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89