Aanpassing verkeersleefbaarheidsplan na evaluatie testfase

Aanpassingen verkeersleefbaarheidsplan na evaluatie testfase

In september 2023 is het nieuwe verkeersleefbaarheidsplan uitgerold, dat sindsdien via een testfase aan de praktijk is getoetst. Na evaluatie van die testfase komen er vanaf februari 2024 een aantal aanpassingen.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De knip op ‘Den Bek’ aan de Europalaan wordt verschoven naar de Beneluxlaan. Alle betonblokken verdwijnen. De verbinding van de Europalaan met de Felix D’Hoopstraat gaat weer open voor alle verkeer. Vanuit de Beneluxlaan is geen autoverkeer meer mogelijk richting Felix D'Hoopstraat; er kan enkel nog rechtsaf gedraaid worden in de Europalaan richting Sint-Janstraat. Vanuit 'Den Bek' kan er geen autoverkeer de Beneluxlaan in- of uitrijden zodat deze straat verkeersluw blijft en sluipverkeer wordt gemeden.

De Ramestraat wordt weer tweerichtingsverkeer. Om doorgaand verkeer vanuit de Kortrijkstraat via het Rameplein en Sint-Janstraat naar de Ringlaan te vermijden, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Sint-Janstraat tussen de Europalaan en de Kalverstraat met rijrichting naar Hoogstraat/Markt. In de Sint-Janstraat komen zo enkele parkeerplaatsen bij om het parkeertekort tegen te gaan. Tussen de Hoogstraat en de Kalverstraat blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

Het kruispunt van de Sint-Janstraat met de Europalaan wordt op die manier heel wat veiliger omdat er geen autoverkeer meer vanuit de Sint-Janstraat het kruispunt kan oprijden. Aangezien de grootste verkeersbeweging zich voordoet op de as Europalaan-Pontweg wordt dat de nieuwe voorrangsweg ten opzichte van de Sint-Janstraat.

De Nieuwstraat krijgt weer tweerichtingsverkeer. Nabij Adagio komt een verkeersremmer en het smalle voetpad wordt verbreed om de snelheid in deze fietsstraat te doen naleven. Het verkeer vanaf het Rameplein richting Markt heeft voorrang.

De rijrichting in de Vijverstraat wordt weer omgedraaid om doorgaand verkeer tussen Europawijk en Hulstplein/Vierhoek te vermijden.

Het doorgangsverbod tussen de Kerkstraat (Sint-Pieterskerk) en de Ieperstraat (dekenij) wordt opgeheven als alternatief voor de knip op de Markt. De Kistestraat krijgt op die manier minder doorgaand verkeer.

Het gedeelte van de fietszone op het Generaal Maczekplein tussen de Sportlaan en de Lakenmarkt (langs de Europahal) wordt opnieuw tweerichtingsverkeer.

De rijrichting op het Hulstplein tussen Karnemelkstraat en Hulststraat wordt omgedraaid zodat het Hulstplein niet langer enkel via de Karnemelkstraat bereikbaar is.

OVERZICHTSPLAN

In de downloadbare pdf's vind je het bijgestelde verkeersplan en een overzichtsplan van het fietsnet. Aan het Stadspunt kan wie dat wenst het nieuwe circulatieplan met bijhorende toelichting verkrijgen.

BEHOUD OVERIGE CIRCULATIEMAATREGELEN

De andere circulatiemaatregelen blijven behouden: zij ontmoedigen doorgaand en zwaar verkeer op de fietsroutes en bevorderen veilige schoolomgevingen. Die maatregelen dienen sluipverkeer uit de wijken en centrumstraten te halen en langs verbindingsassen te leiden.

Alle betonblokken verdwijnen. Op het Polenplein aan het einde van de Stedemolenstraat worden die vervangen door mooie bloembakken.

De zone 30 blijft behouden. Snelheid remmen in de centrumstraten zorgt voor een veiliger en rustiger centrum met minder lawaai, trilling en uitstoot van fijn stof en CO2. Zo is het voor iedereen ook duidelijk dat in het centrum eenzelfde snelheidsregime geldt. Enkel de invalswegen behouden gedeeltelijk 50 km/u als snelheidsregime.

Met de bestaande fietszones en fietsstraten bouwen we geleidelijk verder aan een beter fietsnetwerk. Kinderen dienen via rustige en aparte fietsroutes zelfstandig te kunnen fietsen. De fietsveilige verbindingen naar het centrum en de schoolomgevingen worden nog verder verduidelijkt en en veiliger gemaakt. In enkele straten die éénrichtingsverkeer zijn geworden - zoals de Steenstraat, Oude Pittemstraat en Leiaardsboomstraat - worden de voetpaden verbreed en parkeerstroken op de rijweg uitgeschilderd.

Een rode belijning zal de fietsstraten als te verkiezen fietsroutes verder verduidelijken. Bovendien worden dit voorjaar enkele tientallen fietsstallingen geplaatst.

Voorts wordt verder gewerkt aan de fysieke aanpassingen om het verkeersleefbaarheidsplan op het terrein verder te verduidelijken.

HANDHAVING

Gezien de evaluatie van het verkeersleefbaarheidsplan nu is afgerond, gaat de politie over tot verdere handhaving van de verkeersmaatregelen.

Ondertussen wordt samen met het Vlaams gewest verder gewerkt aan een betere doorstroming op de Noorderring, het verbod op doorgaand vrachtverkeer in het centrum en de opstart van de haalbaarheidsstudie voor de zuidwestelijke tangent.

DEELGEMEENTEN

Na uitvoering van de aanpassingen in het centrum van Tielt wordt verder gewerkt aan de uitwerking van het verkeersleefbaarheidsplan in de deelgemeenten. Die aanpassingen zullen afzonderlijk verder worden uitgewerkt, te beginnen met deelgemeente Schuiferskapelle.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
VP