Geboorte, premie

Wie vraagt de premie aan

Het stadsbestuur kent een premie van € 65 toe bij de geboorte van een kind, op voorwaarde dat  de moeder officieel ingeschreven is in Tielt op het ogenblik van de geboorte of adoptie.

Hoe wordt de premie aangevraagd

Wanneer de bevalling in Tielt plaatsvindt, dan gebeurt de aanvraag bij de aangifte van geboorte.

Vindt de bevalling buiten Tielt plaats, dan dient de moeder binnen de 2 maand na de geboorte de aanvraag in. Het aanvraagdocument wordt in dit geval door de Dienst Burgerzaken toegestuurd aan de moeder.

De uitbetaling van de premie gebeurt per kwartaal onder de vorm van Tieltse cadeaubons.
De ouders krijgen hiervoor een bevestiging per brief. Hiermee kunnen ze de bons afhalen bij het stadspunt.

Het is mogelijk dat ook je werkgever, je ziekenfonds of je syndicaat een geboortepremie toekent. Je kan meer inlichtingen inwinnen bij deze instellingen.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89