Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Gemeenteraad

De Tieltse gemeenteraad bestaat uit zevenentwintig gemeenteraadsleden die om de zes jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van Tielt. Op donderdag 3 januari 2019 werd de gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024 geïnstalleerd. De zevenentwintig stemgerechtigde zetels in de Tieltse gemeenteraad zijn als volgt verdeeld: de fractie CD&V telt dertien leden, Iedereen Tielt vier, Groen één, N-VA/Open Vld zeven en sp.a twee zetels. Er zijn zestien mannen en elf vrouwen. De raad stelde raadslid Hilde Decoene aan als voorzitter.

De gemeenteraad heeft in essentie de taak het beleid van de stad te bepalen. Maandelijks vergadert de gemeenteraad in het stadhuis. De vergaderingen zijn in regel openbaar, behalve als het bv. aangelegenheden betreft die de persoonlijke levenssfeer raken.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Tieltse OCMW-raad bestaat uit dezelfde personen als de gemeenteraad en staat in voor de behandeling van de thema’s rond maatschappelijk welzijn.

Agenda's en bekendmakingen

De openbare agenda, besluitenlijsten en goedgekeurde notulen van elke raadszitting vind je via de de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur:

Het zittingsverslag (audio-opname) van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kun je beluisteren via: