naar top
Gemeente staden

Samenstelling Gemeenteraad

 • Els De Rammelaere

  Els DE RAMMELAERE

  • Burgemeester

  N-VA/Open vld
  Adres
  Markt 13
  8700 Tielt
  GSM
  0475 32 78 03
  Tel.
  051 42 81 11

   

  Bevoegdheden

  Algemeen bestuur en coördinatie, veiligheid, financiën en budget.
  Dit omvat onder meer secretariaat , fiscale en financiële diensten, personeelsdienst en vorming, archief, administratieve dienstverlening, gemeentelijk wijkoverleg, informatie en communicatie, informatisering, juridische zaken, externe relaties en samenwerking, burgerlijke stand, klachtenbehandeling, kerkfabrieken, politie, brandweer, gemeentelijke administratieve sancties, en preventie.

   

  Spreekuur

  Op vrijdag van 10u30 tot 12u00 in het stadhuis of op afspraak.

  Niet in de schoolvakanties.

   

   

 • Simon Bekaert

  Simon BEKAERT

  • Eerste Schepen

  sp.a Groen
  Adres
  Hoogstraat 34
  8700 Tielt
  GSM
  0478 20 28 39

  Bevoegdheden

  Woonbeleid en sociale huisvesting, ruimtelijke ordening en stedenbouw (hierbij inbegrepen ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling), milieuvergunningen, energieloket (hierbij inbegrepen nutsvoorzieningen naar de consument gericht), sport, evenementenproject ‘Herdenking WOI’.

   

  Spreekuur

  Op afspraak.

 • Veerle vervaeke

  Veerle VERVAEKE

  • Tweede Schepen

  N-VA/Open vld
  Adres
  Deinsesteenweg 126
  8700 Aarsele
  GSM
  0476 44 51 59

  Bevoegdheden

  Beheer van het gemeentelijk patrimonium en infrastructuur, opvolgen openbare werken, nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telefoon, ICT…), rioleringen, land- en tuinbouw (inclusief milieu-items zoals erosiebestrijding, bermbeheer, waterlopenbeheer, bufferbekkens, landschaps- en bodembeheer, eco-efficiëntie en duurzame landbouw), projectcoördinator ?Stadsvernieuwingsproject Collegesite?.

   

  Spreekuur

  Tweede zaterdag van de maand van 9u30 tot 10u30 in het stadhuis of op afspraak.

   

   

   

 • Guido Mehuys

  Guido MEHUYS

  • Derde Schepen

  sp.a Groen
  Adres
  Grote Hulststsraat 49
  8700 Tielt
  Tel.
  051 40 21 31

  Bevoegdheden

  Verkeer en mobiliteit, cultuur, academies, bibliotheek, erfgoed, Noord-Zuid, kinderopvang, sociale zaken, integratie en gelijke kansen, ouderenbeleid, armoedebestrijding.

   

  Zitdag

  Eerste en derde donderdag van de maand van 11u00 tot 12u00 in het stadhuis, andere dagen op afspraak.

   

 • Grietje Goossens

  Grietje GOOSSENS

  • Vierde Schepen

  Iedereen Tielt
  Adres
  Oude Stationstraat 82
  8700 Tielt
  GSM
  0479 56 08 38

  Bevoegdheden

  Ondernemen (hierbij inbegrepen lokale economie, middenstand en kmo), markten en foren, toerisme, evenementen en feestelijkheden, flankerend onderwijs, jumelages. 

   

  Zitdag

  Op afspraak. 

 • Robben Huyghelier

  Robben HUYGHELIER

  • Vijfde Schepen

  sp.a Groen
  Adres
  Deinsesteenweg 176
  8700 Aarsele
  GSM
  0478 61 47 71
  Tel.
  051 63 58 15

  Bevoegdheden

  Jeugd, werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, natuur en milieu, groenonderhoud, openbaar groen, bebloeming, begraafplaatsen

   

  Spreekuur

  Op afspraak in het stadhuis.

 • Pascale Baert

  Pascale BAERT

  • OCMW-voorzitter

  Iedereen Tielt
  Adres
  Wittestraat 45
  8700 Tielt
  GSM
  0498 48 81 98
  Tel.
  051 43 38 39

  Spreekuur

  Op afspraak.

 • Hendrik Vandenbruwane

  Hendrik VANDENBRUWANE

  • Stadssecretaris

  Adres
  Markt 13
  8700 Tielt
  GSM
  0473 67 38 77
  Tel.
  051 42 82 00

  De stadssecretaris is het hoofd van het personeel en verzorgt de coördinatie tussen de verschillende diensten. Hij bereidt de dossiers van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen voor en adviseert hierover. Hij notuleert ook de verslagen van de zittingen van het schepencollege en de gemeenteraad en ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten door de gemeentelijke diensten. Hij is de manager van de gemeente.

 • Margot BAEKELANDT

  • Gemeenteraadslid

  sp.a Groen
  Adres
  Kleine Weg 8
  8700 Tielt
  GSM
  0479 64 35 81
  Tel.
  051 40 50 57
 • Roos BOVIJN-TACK

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Nagelstraat 16
  8700 Kanegem
  GSM
  0472 75 25 97
  Tel.
  051 68 96 18
 • Vincent BYTTEBIER

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Holdestraat 31
  8700 Tielt
  GSM
  0497 26 25 60
  Tel.
  051 40 17 89
 • Mia CALLEWAERT

  • Gemeenteraadslid

  N-VA/Open vld
  Adres
  Jozef Baertstraat 25
  8700 Tielt
  GSM
  0477 37 68 73
  Tel.
  051 40 81 38
 • Christophe CAPOEN

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Gross Geraulaan 24
  8700 Tielt
  GSM
  0473 57 14 08
 • Klaas CARRETTE

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Kronkelbeekstraat 1
  8700 Schuiferskapelle
  GSM
  0473 83 62 26
 • Hilde DECOENE

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Grote Hulststraat 43
  8700 Tielt
  GSM
  0494 15 91 38
  Tel.
  051 40 13 90
 • Roza DEDEURWAERDER

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Gross Geraulaan 8
  8700 Tielt
  GSM
  0474 57 84 79
  Tel.
  051 40 45 51
 • Marie-Christine DEHAEMERS

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Ter kouter 27
  8700 Kanegem
  GSM
  0497 45 82 22
  Tel.
  051 63 60 79
 • Henk MAUWS

  • Gemeenteraadslid

  N-VA/Open vld
  Adres
  Holdestraat 58
  8700 Tielt
  GSM
  0498/58.49.40
  Tel.
  051/40.68.70
 • Joke PARMENTIER

  • Gemeenteraadslid

  N-VA/Open vld
  Adres
  Oude Stationstraat 56
  8700 Tielt
  GSM
  0472 75 95 35
 • Johny VAN HOLLEBEKE

  • Gemeenteraadslid

  sp.a Groen
  Adres
  Papenholwegel 7
  8700 Tielt
  GSM
  0473 85 18 70
  Tel.
  051 40 27 73
 • Nancy VAN MAELE-OTTEVAERE

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Jules van Ooststraat 18
  8700 Aarsele
  GSM
  0473 48 67 03
  Tel.
  051 63 57 57
 • Joris VANDE VYVERE

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Bosakkerstraat 69
  8700 Tielt
  GSM
  0497 88 08 51
  Tel.
  051 40 04 69
 • Luc VANNIEUWENHUYZE

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Bruggestraat 22
  8700 Tielt
  GSM
  0494 90 91 02
  Tel.
  051 40 25 59
 • Vic VERBRUGGE

  • Gemeenteraadslid

  sp.a Groen
  Adres
  Holdestraat 18
  8700 Tielt
  GSM
  0478/66.42.85
  Tel.
  051/69.59.08
 • Hedwig VERDOODT

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  Hollandlaan 16
  8700 Tielt
  GSM
  0496 36 86 76
  Tel.
  051 63 62 61
 • Lieve VERHEYE-VANDEVELDE

  • Gemeenteraadslid

  cd&v
  Adres
  A. Devlamyncklaan 20
  8700 Tielt
  GSM
  0473 46 32 61
  Tel.
  051 40 24 38
 • Patrick WAUTERS

  • Gemeenteraadslid

  N-VA/Open vld
  Adres
  Vinktstraat 96
  8700 Aarsele
  GSM
  0473 540 805
Deel deze pagina