naar top
Gemeente staden

Samenstelling College van burgemeester en schepenen

 • Els De Rammelaere

  Els DE RAMMELAERE

  • Burgemeester

  N-VA/Open vld
  Adres
  Markt 13
  8700 Tielt
  GSM
  0475 32 78 03
  Tel.
  051 42 81 11

   

  Bevoegdheden

  Algemeen bestuur en coördinatie, veiligheid, financiën en budget.
  Dit omvat onder meer secretariaat , fiscale en financiële diensten, personeelsdienst en vorming, archief, administratieve dienstverlening, gemeentelijk wijkoverleg, informatie en communicatie, informatisering, juridische zaken, externe relaties en samenwerking, burgerlijke stand, klachtenbehandeling, kerkfabrieken, politie, brandweer, gemeentelijke administratieve sancties, en preventie.

   

  Spreekuur

  Op afspraak.

  Niet in de schoolvakanties.

   

   

 • Simon Bekaert

  Simon BEKAERT

  • Eerste Schepen

  sp.a Groen
  Adres
  Hoogstraat 34
  8700 Tielt
  GSM
  0478 20 28 39

  Bevoegdheden

  Woonbeleid en sociale huisvesting, ruimtelijke ordening en stedenbouw (hierbij inbegrepen ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling), milieuvergunningen, energieloket (hierbij inbegrepen nutsvoorzieningen naar de consument gericht), sport, evenementenproject ‘Herdenking WOI’.

   

  Spreekuur

  Op afspraak.

 • Veerle vervaeke

  Veerle VERVAEKE

  • Tweede Schepen

  N-VA/Open vld
  Adres
  Deinsesteenweg 126
  8700 Aarsele
  GSM
  0476 44 51 59

  Bevoegdheden

  Beheer van het gemeentelijk patrimonium en infrastructuur, opvolgen openbare werken, nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telefoon, ICT…), rioleringen, land- en tuinbouw (inclusief milieu-items zoals erosiebestrijding, bermbeheer, waterlopenbeheer, bufferbekkens, landschaps- en bodembeheer, eco-efficiëntie en duurzame landbouw), projectcoördinator ?Stadsvernieuwingsproject Collegesite?.

   

  Spreekuur

  Tweede zaterdag van de maand van 9u30 tot 10u30 in het stadhuis of op afspraak.

  Uitzonderlijk niet op zaterdag 10 november 2018.

   

   

   

 • Guido Mehuys

  Guido MEHUYS

  • Derde Schepen

  sp.a Groen
  Adres
  Grote Hulststsraat 49
  8700 Tielt
  Tel.
  051 40 21 31

  Bevoegdheden

  Verkeer en mobiliteit, cultuur, academies, bibliotheek, erfgoed, Noord-Zuid, kinderopvang, sociale zaken, integratie en gelijke kansen, ouderenbeleid, armoedebestrijding.

   

  Zitdag

  Eerste en derde donderdag van de maand van 11u00 tot 12u00 in het stadhuis, andere dagen op afspraak.

   

 • Grietje Goossens

  Grietje GOOSSENS

  • Vierde Schepen

  Iedereen Tielt
  Adres
  Oude Stationstraat 82
  8700 Tielt
  GSM
  0479 56 08 38

  Bevoegdheden

  Ondernemen (hierbij inbegrepen lokale economie, middenstand en kmo), markten en foren, toerisme, evenementen en feestelijkheden, flankerend onderwijs, jumelages. 

   

  Zitdag

  Op afspraak. 

 • Robben Huyghelier

  Robben HUYGHELIER

  • Vijfde Schepen

  sp.a Groen
  Adres
  Deinsesteenweg 176
  8700 Aarsele
  GSM
  0478 61 47 71
  Tel.
  051 63 58 15

  Bevoegdheden

  Jeugd, werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, natuur en milieu, groenonderhoud, openbaar groen, bebloeming, begraafplaatsen

   

  Spreekuur

  Op afspraak in het stadhuis.

 • Pascale Baert

  Pascale BAERT

  • OCMW-voorzitter

  Iedereen Tielt
  Adres
  Wittestraat 45
  8700 Tielt
  GSM
  0498 48 81 98
  Tel.
  051 43 38 39

  Spreekuur

  Op afspraak.

 • Hendrik Vandenbruwane

  Hendrik VANDENBRUWANE

  • Algemeen directeur

  Adres
  Markt 13
  8700 Tielt
  GSM
  0473 67 38 77
  Tel.
  051 42 82 00

  De algemeen directeur is het hoofd van het personeel en verzorgt de coördinatie tussen de verschillende diensten. Hij bereidt de dossiers van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen voor en adviseert hierover. Hij notuleert ook de verslagen van de zittingen van het schepencollege en de gemeenteraad en ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten door de gemeentelijke diensten. Hij is de manager van de gemeente.

Deel deze pagina