Maatregelen coronavirus

UPDATE DINSDAG 22 SEPTEMBER - NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD

 • de basisregels blijven gelden: handen wassen, anderhalve meter afstand houden en een mondmasker dragen als die afstand niet gegarandeerd is
 • je mag zoveel mensen zien als je wil, op voorwaarde dat je én afstand houdt én met niet meer dan tien mensen tegelijk samenkomt (kinderen niet meegeteld)
 • de bubbel verdwijnt: je mag individueel met maximaal 5 mensen per maand nauw contact hebben, al moet je dat aantal zoveel als mogelijk beperken
 • er komt een barometer op nationaal, regionaal en lokaal niveau zodat er snel kan worden geschakeld bij een verbetering of verslechtering van de situatie. Die zal ook meer perspectief bieden. De barometer is nog in de maak
 • professioneel georganiseerde evenementen zoals recepties of trouwfeesten zijn onderworpen aan de horeca-regels. Er is geen limiet qua aantal deelnemers. Dansfeesten blijven voorlopig verboden
 • voor evenementen met publiek blijft de limiet op 200 voor evenementen binnen en 400 buiten, tenzij er een uitzondering wordt toegestaan
 • vanaf 1 oktober wordt de quarantaine ingekort tot 7 dagen

UPDATE MAANDAG 24 AUGUSTUS - BIJSTURING CORONAMAATREGELEN

Vanaf 24 augustus is een lichte versoepeling voorzien van de maatregelen, afgesproken binnen de regio Midwest en in lijn met de federale afspraken.

Zo zijn toeschouwers bij sportevenementen weer toegelaten en gaan ook groepskleedkamers binnen de sportinfrastructuur weer open. Winkelen met maximaal 2 personen is opnieuw toegestaan, zonder tijdslimiet.
 
Vanaf 1 september kunnen evenementen met maximum 200 (binnen) of 400 (buiten) deelnemers weer doorgaan, mits inachtneming van afstand, gebruik mondmasker en enkel na goedkeuring.
 
Specifiek voor Tielt en Midwest blijven volgende bepalingen gelden:
 
• je moet altijd een mondmasker op zak hebben (+ 12 jaar)
 
• je draagt het altijd op drukke plaatsen (markten, winkels, horeca, recyclagepark, ziekenhuis, WZC, openbare gebouwen …)
 
• voetgangers dragen verplicht een mondmasker in de Kortrijkstraat, Ieperstraat, Bruggestraat (tss. Peperstraat & Markt), op de Markt en het Alexianenplein; wie fietst, hoeft er geen meer te dragen
 
• voor alle evenementen geldt een registratieplicht en elk evenement moet vooraf aan de burgemeester worden voorgelegd
 
Blijf alert, zorg goed voor elkaar en respecteer de zes gouden basisregels.

UPDATE DONDERDAG 20 AUGUSTUS

De Nationale Veiligheidsraad gaf vandaag toelichting bij de lichtjes versoepelde coronamaatregelen; de krachtlijnen daarvan zijn:

 • de bubbel blijft beperkt tot 5 mensen buiten het gezin
 • winkelen mag weer per 2 en zonder tijdsbeperking (vanaf maandag 24 augustus)
 • bij grote evenementen mogen binnen 200 mensen aanwezig zijn, buiten 400 
 • vanaf 1 september mogen burgemeesters en de betrokken minister beslissen om eventueel toch meer publiek toe te laten
 • op recepties na begrafenissen zijn 50 mensen toegelaten, onder voorwaarden
 • je mag je lief in het buitenland bezoeken, ook als dat een land is dat je als toerist normaal niet mag bezoeken

OVERZICHT AFSPRAKEN ROND MONDMASKERS

Voor een goed begrip vind je via deze link alle details rond de geldende mondmaskerplicht (federaal (FOD Gezondheid), regionaal (Midwest) en lokaal (Stad Tielt).

Daarnaast is er een overzicht van de meest gestelde vragen en staan we stil bij het correct gebruik van het mondmasker.

Onderstaande richtlijnen blijven van kracht, ongeacht de fase waarin we ons bevinden: 

 • het beperken van contacten tussen mensen;
 • het respecteren van veilige afstanden, behalve voor mensen uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12;
 • zoek vooral de buitenlucht op of zorg voor voldoende ventilatie;
 • neem extra voorzorgen voor mensen in de risicogroep;
 • goede hygiënische reflexen.

 

Aangepaste dienstverlening stadhuis

Sinds maandag 18 mei werkt de dienst Burgerzaken enkel nog op afspraak. Dat is ook de eerste dienst waarmee je digitaal een afspraak vast kunt leggen via www.tielt.be knop 'afspraak maken'. De andere stadsdiensten volgen in een latere fase. 

Let wel: via telefoon, e-mail of het digitale loket (e-loket) kan je heel wat zaken vanop afstand afhandelen.

Overzicht per thema: