Afspraak Burgerzaken

Omwille van de coronamaatregelen schakelt het stadsbestuur over tot een aangepaste dienstverlening.  Er wordt maximaal ingezet op telefonische of digitale dienstverlening (e-loket).   Fysieke verplaatsingen naar het stadhuis moeten zoveel mogelijk vermeden worden.   En als je toch moet komen, kom dan alleen.

1. Digitale dienstverlening :

Attesten bevolking  (samenstelling gezin, woonst, nationaliteit) e-loket
Akten burgerlijke stand (kopie geboorteakte, huwelijksakte, …) e-loket
Uittreksel centraal strafregister e-loket
Aangifte adreswijziging e-loket
Aanvraag herafdruk Pin & Puk-code
bevolking@tielt.be
Nationaliteitsverklaring (indienen bewijsstukken) bevolking@tielt.be
Begraafplaatsen (vragen concessie, onderhoud, procedures) bevolking@tielt.be
Rijbewijs (aanvraag + bewijsstukken bv. medische keuring ) bevolking@tielt.be
Vreemdelingendossier (eerste aanmelding + indienen documenten) bevolking@tielt.be

Indien je na de aanvraag toch nog persoonlijk moet langskomen, dan zal de dienst burgerzaken jou contacteren.

2.  Op afspraak :

aangifte huwelijk Afspraak maken  
aangifte erkenning kind Afspraak maken  
aangifte overlijden Afspraak maken  
aangifte voornaamswijziging Afspraak maken  
aanpassing eID na adrescontrole politie Afspraak maken  
eID voor Belgen (nieuw én verlies) : aanvraag én afhaling
Afspraak maken  
kids-ID voor Belgen (het kind moet mee zijn bij aanvraag!) : aanvraag én afhaling
Afspraak maken  
reispas : aanvraag én afhaling Afspraak maken  
rijbewijs : afhaling én aangifte verlies (aangifte diefstal bij politie) Afspraak maken  
vreemdelingenkaart (A, B, C, E, E+, F, F+): aanvraag én afhaling Afspraak maken  


3.  Heb je nog vragen?

  • Bevolking : 051/428135
  • Burgerlijke stand : 051/428130
  • Begraafplaatsen : 051/428132
  • Vreemdelingen : 051/428133
    Due to COVID19-measures,  our services have changed : you first call or you mail your question/documents.  Do not come to the cityhall without appointment!

         A cause des mesures COVID19, les services ont changés : d'abord vous prenez 
         contact par téléphone ou par mail.  Ne venez pas à la mairie sans un rendez-vous!

Deel deze pagina