Afspraak Overige Dienstverlening

Gezien de huidige omstandigheden inzake COVID-19, werkt het lokaal bestuur op afspraak. Voor de overige dienstverlening -die niet onder burgerzaken valt- kan je eveneens een afspraak vastleggen.

Dit is mogelijk via e-mail of na voorafgaand telefonisch contact zodat de diensten de nodige voorbereidingen kunnen treffen en het contact tot een minimum kan herleid worden.

De contactgegevens van de verschillende diensten vind je hier terug:

Indien het onduidelijk is voor welke dienst je vraag is bedoeld, kan je ook contact opnemen met het algemene e-mailadres van het stadspunt:

De collega's van het Stadspunt maken jouw concrete vraag ter opvolging over aan de desbetreffende stadsdienst, zodat je in overleg met de juiste dienst een afspraak kunt vastleggen.

Deel deze pagina