Denk actief mee na over een nieuw mobiliteitsplan

Het stadsbestuur laat dit najaar een verkeersleefbaarheidsstudie uitvoeren die moet uitmonden in:

  • een nieuw verkeerscirculatieplan
  • een fietsbeleidsplan
  • een parkeerbeleidsplan

Het verkeerscirculatieplan schenkt bijzondere aandacht aan het weren van doorgaand- en sluipverkeer; het parkeerbeleidsplan brengt de huidige parkeerdruk en -capaciteit in kaart en geeft scenario’s aan voor een duurzaam parkeerbeleid; het fietsbeleidsplan inventariseert en analyseert de fietsknelpunten en beoogt de uitbouw van een netwerk van trage wegen met specifieke aandacht voor school- en recreatieve routes.

Aan de studie is een uitgebreid participatietraject gekoppeld om te peilen naar de bekommernissen en voorstellen van de inwoners en vele verenigingen en organisaties die onze stad rijk is.

Doel is om iedereen bij de studie te betrekken: alle inwoners en wie vaak in Tielt komt - bijvoorbeeld voor school, werk, shopping of vrijetijd - kunnen meedenken.

Je kan je mening kwijt rond 

  • mobiliteit en parkeren op de plaatsen waar je veel komt: het stadscentrum, de stationsbuurt, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, de bedrijventerreinen … 
  • veiligheid voor iedereen en speciaal voor kinderen, fietsers en voetgangers
  • hoe mobiliteit duurzamer kan

De bevraging loopt gedurende de volledige maand oktober. Doe mee, en geef zelf aan wat een probleem is of wat beter kan.

Je vindt de bevraging hier.

In november worden de resultaten van de bevraging bekendgemaakt én uitgebreid samen besproken.

Dank op voorhand voor je medewerking!

Mobiliteit
Deel deze pagina