naar top
Gemeente staden

Opening onderzoek ‘de commodo et incommodo’ Juffrouw Elzastraat

OPENING VAN EEN ONDERZOEK

De burgemeester en schepenen van stad Tielt brengen ter kennis dat er een onderzoek ‘ de commodo et incommodo’ open is betreffende het geven van een straatnaam aan de nieuwe straat in de nieuwe verkaveling in de Dosseweg, nl.:  Juffrouw Elzastraat (zie plan)              

In toepassing van het decreet 28.01.1977 en wijzigingen tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

De belanghebbenden die menen eventuele opmerkingen en/of bezwaren te hebben, kunnen die schriftelijk binnen de 30 dagen indienen van heden tot 19.10.2023.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Tielt, 20.09.2023

de Algemeen Directeur,                de Burgemeester,

Get. Hendrik VANDENBRUWANE    Get. Luc VANNIEUWENHUYZE

Datum bekendmaking di 26 sep 2023
Datum besluit wo 20 sep 2023