Samen sterker voor de toekomst - fusietraject met Meulebeke

Stad Tielt en gemeente Meulebeke organiseren infosessies voor de inwoners over hun fusietraject

De inwoners van Tielt en Meulebeke zijn welkom op dinsdag 10 oktober op volgende infomomenten:

 • infosessie 1: 18u30 in OC Vondel in Meulebeke
 • infosessie 2: 20u30 in de Europahal in Tielt

Tijdens die sessies wordt dieper ingegaan op de diverse redenen achter de fusie, de concrete stappen in het fusieproces en hoe de inwoners betrokken kunnen blijven. De inwoners van Tielt vinden de uitnodiging terug in het oktobernummer van het stadsmagazine dat in de laatste week van september in de bus valt. De inwoners van Meulebeke ontvangen de uitnodiging in diezelfde week in de vorm van een flyer.

Schrijf hier in voor een infosessie naar keuze.

De Tieltse gemeenteraad van donderdag 6 juli nam de principiële beslissing die het mogelijk maakt om te fuseren met Meulebeke. Ook de Meulebeekse gemeenteraad van 12 juli keurde die goed, wat maakt dat de definitieve fusiebeslissing zal worden voorbereid tijdens de tweede helft van dit jaar.

Tegen 31 december wordt de finale goedkeuring dan opnieuw voorgelegd aan beide gemeenteraden. Op deze pagina houden we je op de hoogte van het verdere verloop van het fusietraject tussen de beide gemeenten.

Hoe gaat het nu verder?

Nu volgt een periode van intense voorbereidingen. In december 2023 wordt een definitieve beslissing aan de gemeenteraden van Tielt en Meulebeke gevraagd. Bij een positief besluit is het aan de Vlaamse overheid om de fusie te bekrachtigen. Vanaf 1 januari 2025 vormen Tielt en Meulebeke dan één nieuwe gemeente.

Wat ging aan deze principiële beslissing vooraf?

In 2022 is nagegaan of buurgemeenten een fusie wilden overwegen. De besturen van Meulebeke, Pittem en Tielt waren bereid om die mogelijkheid te onderzoeken.

Onder begeleiding van adviesbureau Probis liep vervolgens een onderzoek naar de bestuurskrachtanalyse van die 3 gemeenten. Dat onderzoek liep van januari tot mei 2023.

Deze stappen zijn al gezet:

 • januari-mei 2023: uitvoeren bestuurskrachtanalyse door Probis
 • donderdag 25 mei 2023: toelichting resultaten bestuurskrachtanalyse aan de leden van de gemeenteraad
 • vrijdag 26 mei 2023: verspreiding persbericht 'Bestuurskracht met oog voor de toekomst'
 • maandag 12 en woensdag 14 juni 2023: toelichting resultaten bestuurskrachtanalyse aan alle medewerkers van Lokaal Bestuur Tielt
 • donderdag 15 juni 2023: info- en vraagmoment in Meulebeke, Pittem en Tielt (Europahal) voor alle inwoners
 • maandag 19 juni 2023: Pittem beslist om niet langer deel te nemen aan het fusietraject
 • woensdag 6 juli 2023: toelichting cijfers fusie Meulebeke en Tielt door Probis aan de gemeenteraad
 • donderdag 6 en woensdag 12 juli 2023: de gemeenteraden nemen een principiële beslissing tot fusie
 • donderdag 20 juli 2023: lancering van www.tielt.be/fusietraject en www.meulebeke.be/fusie met fusiebrochure
Contact

We informeren jou over het fusietraject via deze website, stadsmagazine Op de Hoogte, sociale media, de digitale nieuwsbrief en de Tieltse stadsapp.

Binnenkort krijg je hier een antwoord op veel gestelde vragen. Heb je een vraag? Contacteer ons dan via fusie@tielt.be.

E-loket

 • inschrijfformulier infosessie voor de inwoners over het fusietraject - dinsdag 10 oktober 2023

  Formulier
 • inschrijfformulier infosessie voor de medewerker over het fusietraject - maandag 9 oktober

  Formulier
stadhuis