Samen sterker voor de toekomst - fusietraject met Meulebeke

Infosessie straatnamen - maandag 11 december

In het kader van de nakende fusie is het noodzakelijk om in beide gemeenten een aantal straatnamen die te sterk op elkaar lijken te wijzigen of bepaalde straten te hernummeren. De bewoners, eigenaars en bedrijven in de betrokken straten kregen een brief met een uitnodiging voor een infosessie op maandag 11 december aanstaande. Er zijn twee (identieke) sessies voorzien: in Meulebeke om 18u30 in OC Vondel, in Tielt om 20u30 in de Europahal.

Inschrijven kan tot en met zondag 10 december via dit formulier, telefonisch via T 051 42 81 11 (Tielt) of T 051 48 80 80 (Meulebeke) of aan het onthaal van het Tieltse stadhuis of het Meulebeekse gemeentehuis. 

Hoe gaat het nu verder?

INFOSESSIES INWONERS OKTOBER

Op 10 oktober was er zowel in OC Vondel in Meulebeke als in de Europahal in Tielt een infosessie voor inwoners rond het fusietraject. Daar is een beeld geschetst van de huidige stand van zaken en de diverse etappes die nog gepland zijn in de aanloop naar de definitieve fusie.

Voor wie de sessie(s) niet bij kon wonen of voor wie een en ander nog even wil nalezen, is de presentatie hier beschikbaar (downloadbare pdf hiernaast). Daarin is ook het vervolgtraject richting 2025 duidelijk aangegeven.

VEELGESTELDE VRAGEN

Nog in de bijlagen vind je een overzicht van de meest gestelde vragen tot dusver en de antwoorden daarop. Dit overzicht wordt uiteraard continu bijgewerkt.

NOG VRAGEN?

Heb je nog een extra vraag of wil je meer info over een bepaald thema, dan kan je dat altijd laten weten via dit formulier, via fusie@tielt.be of bij het Stadspunt.

Insteek

In juli 2023 namen de gemeenteraden van Tielt en Meulebeke de principiële beslissing om te fusioneren. De definitieve fusiebeslissing wordt voorbereid tijdens deze tweede helft van het jaar. Nu volgt een periode van intense voorbereidingen.

In december 2023 krijgen beide gemeenteraden de finale goedkeuring dan opnieuw voorgelegd. Bij een positief besluit is het aan de Vlaamse overheid om de fusie te bekrachtigen. Vanaf 1 januari 2025 vormen Tielt en Meulebeke dan één nieuwe gemeente.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van het verdere verloop van het fusietraject tussen de beide gemeenten.

 
Wat ging aan deze principiële beslissing vooraf?

In 2022 is nagegaan of buurgemeenten een fusie wilden overwegen. De besturen van Meulebeke, Pittem en Tielt onderzochten die mogelijkheid.

Onder begeleiding van adviesbureau Probis liep vervolgens een onderzoek naar de bestuurskrachtanalyse van die 3 gemeenten. Dat onderzoek liep van januari tot mei 2023.

Deze stappen zijn al gezet:

 • januari-mei 2023: uitvoeren bestuurskrachtanalyse door Probis
 • donderdag 25 mei 2023: toelichting resultaten bestuurskrachtanalyse aan de leden van de gemeenteraad
 • vrijdag 26 mei 2023: verspreiding persbericht 'Bestuurskracht met oog voor de toekomst'
 • maandag 12 en woensdag 14 juni 2023: toelichting resultaten bestuurskrachtanalyse aan alle medewerkers van Lokaal Bestuur Tielt
 • donderdag 15 juni 2023: info- en vraagmoment in Meulebeke, Pittem en Tielt (Europahal) voor alle inwoners
 • maandag 19 juni 2023: Pittem beslist om niet langer deel te nemen aan het fusietraject
 • woensdag 6 juli 2023: toelichting cijfers fusie Meulebeke en Tielt door Probis aan de gemeenteraad
 • donderdag 6 en woensdag 12 juli 2023: de gemeenteraden nemen een principiële beslissing tot fusie
 • donderdag 20 juli 2023: lancering van www.tielt.be/fusietraject en www.meulebeke.be/fusie met fusiebrochure
 • september 2023: folder rond de fusie in stadsmagazine Op de Hoogte
 • begin oktober 2023: uitnodiging infosessies voor inwoners, medewerkers & raadsleden
 • maandag 9 en dinsdag 10 oktober: infosessies voor medewerkers, raadsleden & inwoners
Contact

We informeren jou over het fusietraject via deze webpagina, stadsmagazine Op de Hoogte, sociale media, de digitale nieuwsbrief en de Tieltse stadsapp.

E-loket

 • stel je vraag over de fusie tussen Tielt en Meulebeke

  Formulier