naar top
Gemeente staden

Openingsuren en contact Stadspunt

Aangepaste dienstverlening stadhuis als gevolg van het coronavirus

Sinds dinsdag 17 maart werken de stads- en ocmw-diensten enkel nog op afspraak, en dat alvast tot en met 3 april.

Fysiek bezoek is dus beperkt maar via telefoon, e-mail of het digitale loket kan je heel wat  zaken vanop afstand afhandelen.

Een afspraak maak je enkel voor dringende zaken maar telkens na telefonische contactname.