naar top
Gemeente staden
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Winterweer - hou je stoep sneeuw- en ijsvrij

In de koude wintermaanden bemoeilijken de weersomstandigheden het wegverkeer meer dan eens. Sneeuw, hagel, ijzel … kunnen de voetpaden en wegen omtoveren in gladde ijspistes.

Het stadsbestuur zet hiervoor de nodige middelen in, maar vraagt ook medewerking van de inwoners.

Als bewoner van een woning dien je in te staan voor het ruimen van sneeuw, ijs, hagelstenen ... op het voetpad, in de berm, de goten of de rioolroosters. Dit wordt bepaald in het Algemeen Politiereglement van de politiezone Regio Tielt, waarvan Artikel 3.5.3.0.3. e.v. stelt: bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen, voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om gladheid te vermijden. Het is verboden de sneeuw voor een ander gebouw te vegen of op andere plaatsen van de openbare weg, waardoor de veiligheid en het gemak van doorgang in het gedrang gebracht worden of de rioolopeningen verstopt worden.

Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust deze verplichting op de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping. Inbreuken op de vermelde bepalingen kunnen, in het bijzonder wanneer deze gepaard gaan met overlast, bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 350 euro.

Ook voor de postbodes en diverse hulpdiensten is het van belang dat de stoep sneeuw- en ijsvrij is, zodat zij veilig en tijdig hun werk kunnen doen.

 

Strooizout

De stad stelt geen strooizout ter beschikking.

Voor de aankoop van strooizout verwijzen wij naar de doe-het-zelfzaken, supermarkten of gespecialiseerde bedrijven.

Deel deze pagina
Dit artikel werd gepubliceerd op 11 december 2017
Winterweer

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
Nieuwsoverzicht