Gemeentelijke Commissie van Advies voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (GECORO)

De GECORO is een officiële adviesraad m.b.t. de Ruimtelijke Ordening.

Deze adviesraad brengt advies uit bij:

 • de opmaak van het gemeentelijke structuurplan
 • de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen
 • alle andere vraagstukken van ruimtelijke ordening
 • eigen initiatieven

Tot de commissie behoren 6 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 7 vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke geledingen (milieu, werkgevers, handelaars, landbouwers en werknemers).

In de zitting van de gemeenteraad van 12.11.2020 werden, rekening houdend met de titels en verdiensten van de kandidaten, volgende personen aangesteld als lid van de Gecoro:

Deskundigen: Dobbelaere Ruben, De Smet Eva, Dupont Pierre, Mesuere Hans, Meheus Jos en Van Daele Michiel

Voorzitter: Vandaele Michiel

Ondervoorzitter: De Smet Eva

Secretaris: Lampo Vera

Plaatsvervangende deskundigen: Bruggeman Heroen, Verlinden Andries, Landuyt Birger, Vanden Berghe Frank en De Zutter Kris

Maatschappelijke geledingen:

 • Voor de milieu- en natuurverenigingen: Langen Martine (effectief), Debeil Frank (plaatsvervanger)
 • Voor de werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers: Spenninck Sarah (effectief), Maes Jan (plaatsvervanger)
 • Voor de verenigingen van handelaars: Van de Velde Mathieu en Den Baes Franky (effectieven), Braekevelt Dirk en Mussely Piet (plaatsvervangers)
 • Voor de verenigingen van landbouwers: Dejonghe Nadine (effectief), De Poorter Patrick (plaatsvervanger)
 • Voor de verenigingen van werknemers: van Thournout Jolene en Van Der Taelen Suzanne (effectieven), Poppe Jacques en Vanwalleghem Hendrik (plaatsvervangers)

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40