Gemeentelijke Commissie van Advies voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (GECORO)

De GECORO is een officiële adviesraad m.b.t. de Ruimtelijke Ordening.

Deze adviesraad brengt advies uit bij:

  • de opmaak van het gemeentelijke structuurplan
  • de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen
  • alle andere vraagstukken van ruimtelijke ordening
  • eigen initiatieven

Tot de commissie behoren 5 deskundigen en 7 vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke geledingen (milieu, werkgevers, handelaars, landbouwers en werknemers).

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina