Geurhinder

Wanneer mensen een geur als onaangenaam ervaren of als schadelijk beoordelen, kunnen we spreken van geurhinder.
Geurhinder is meestal niet zozeer bedreigend voor de gezondheid of ecosystemen, maar heeft wel een negatieve invloed op de kwaliteit van ons leven, zowel psychisch als fysiek.
Een deel van de klachten heeft betrekking op huishoudelijke activiteiten. Deze oorzaken kunnen we samen aanpakken. Alvast een aantal tips:

Stoken

Een slecht gestookte kachel of open haard kan heel wat rook- en geurhinder veroorzaken, vaak door onvolledige verbranding. De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout vrijkomen zijn koolmonoxide, koolwaterstoffen (o.a. PAK's) en dioxines.

 • Gebruik de juiste brandstof. Dus geen vochtig of behandeld hout, afval, plastic of krantenpapier. De zogenaamde allesbrander bestaat niet: in een kachel mag je alleen stoken met hout of kolen.
 • Let er op dat jouw schoorsteen goed trekt.
 • Laat je verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken.
 • Ventileer de ruimte waar de haard of kachel staat.

Meer info op www.lne.be/organisatie/structuur/afdeling-lucht-hinder-risicobeheer-milieu-gezondheid.

Composteren

Verkeerd composteren kan echter ook voor geurhinder zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk voorkomen worden.

 • Zorg voor voldoende verluchting.
 • Het (tuin)afval moet zo vers mogelijk zijn.
 • Bij verwerking van grotere hoeveelheden fijn materiaal zoals gras moet dit opgemengd worden met voldoende structuurmateriaal.
 • Zet de compost regelmatig om.
 • Leg steviger materiaal onderaan de hoop of het vat, zodat de lucht er ook langs onder door kan. 

Meer info op www.vlaco.be.

Doe-het-zelf

Veel producten voor allerlei klusjes bevatten vluchtige organische stoffen (VOS). Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu en onze gezondheid en verspreiden bovendien een niet zo aangename geur. Die is je wellicht bekend van verven die oplosmiddelen bevatten en verdunningsmiddelen zoals white spirit.

 • Kies watergedragen natuurverven: ze zijn milieuvriendelijker, bevatten geen VOS en geven weinig hinderlijke geuren af.
 • Indien geen natuurverf beschikbaar is, kies dan voor een verf met een Europees ecolabel.
 • Acrylverf en hybrideverven bevatten relatief weinig VOS.
 • Vermijd de klassieke alkyd- of terpentineverven.
 • Vermijd het gebruik van oplosmiddelen (zoals white spirit) na het verven. 

Meer info op www.milieuadvieswinkel.be.

Afvalverbranding

Afval verbranden in de tuin is verboden. Wie het toch doet, riskeert een boete en veroorzaakt bovendien geur- en rookhinder. Heel wat stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Maak daarom gebruik van de selectieve afvalinzameling. Nog beter is om afval te voorkomen of te composteren of herbruiken.

Meer info op www.ivio.be en omgeving.vlaanderen.be/stook-slim.

Wie geurhinder ervaart in zijn buurt kan contact opnemen met de dienst Milieu.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89