Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang groepeert alle partners die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn. Schooldirecties, vertegenwoordigers van de ouders, kinderopvanginstelling, diensten voor onthaalgezinnen, vakantiespeelpleinwerkingen … maken deel uit van het overleg. Het overleg heeft onder meer als taak het opstellen van een beleidsplan voor de buitenschoolse opvang.

Openingsuren & contact

Kinderopvang Tanneke

adres
Belgiëlaan 28700Tielt
Tel.
051 42 82 50