Permanente inventarissen varkenshouderijen

Algemeen

Elke varkenshouder moet een inventaris bijhouden van alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten, alsook elke geboorte en sterfte. Deze moeten binnen de week op een permanente inventaris ingeschreven worden. Op de inventaris mogen géén blanco regels staan.

Kostprijs

De blanco inventarisbladen zijn gratis en kunnen verkregen worden op de dienst secretariaat.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89