Premie begrafeniskosten oudstrijders

Wie kan de premie aanvragen

Naar aanleiding van het overlijden van een oudstrijder of een weggevoerde kunnen nabestaanden een geldelijke tussenkomst voor begrafeniskosten aanvragen. In 2004 werd de lijst van begunstigden uitgebreid naar alle personen die door het ministerie van Landsverdediging een officieel militair statuut toegekend kregen, of door het ministerie van Sociale Zekerheid een statuut gelijkgesteld met militairen of een burgerlijk statuut toegekend kregen (bv. gewapende weerstanders, oorlogsvrijwilligers, werkweigeraars …).

Hoeveel bedraagt de premie

De premie bedraagt € 100.

Wanneer wordt de premie aangevraagd

De premie wordt aangevraagd uiterlijk 2 maanden na het overlijden.

Hoe wordt de premie aangevraagd

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagdocument dat beschikbaar is bij de Dienst Burgerlijke Stand. Bij het aanvraagdocument moet een officieel bewijsstuk gevoegd worden waaruit blijkt dat de overledene de desbetreffende hoedanigheid bezat (een lidkaart van de oudstrijdersbond geldt niet als bewijs). De uitbetaling gebeurt per kwartaal.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30