Rationeel energiegebruik

Om tot een duurzamere samenleving te komen, moet ons energieverbruik zo veel mogelijk beperkt worden. Denk hierbij bijv. aan een degelijke isolatie van gevels en daken. Is er energie nodig, dan is het van belang om in eerste instantie maximaal gebruik te maken van energie uit duurzame bronnen (bijv. zonne-energie). Zijn er vervolgens toch nog fossiele brandstoffen nodig om in de resterende energiebehoefte te voorzien, dan moet hiermee zo efficiënt mogelijk omgegaan worden (bijv. verwarmen via een condensatieketel).

Er zijn verschillende manieren om energie te besparen in je woning. Door in een bestaande of nieuwe woning maatregelen te nemen op het vlak van isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, beglazing, verwarming, verlichting, energiezuinige toestellen, … kan je op korte of lange termijn heel wat euro’s uitsparen.

Er hoeven echter niet steeds ingrijpende maatregelen uitgevoerd te worden om een zekere energiebesparing te bereiken. Door ons gedrag te veranderen, kunnen er vaak mooie resultaten geboekt worden (bijv. de verwarming een graadje lager zetten).
 

Informatie over rationeel energiegebruik

Heel wat websites geven nuttige informatie over hoe zuinig kan omgegaan worden met energie.

www.fluvius.be

www.energiesparen.be/zuinig-met-energie

www.offon.be

Energiemeter

Via een energiemeter kan je nagaan welk aandeel huishoudapparaten hebben in het totale energieverbruik van de woning. Via de Milieudienst van Tielt kan je gedurende een aantal weken gratis zo’n energiemeter ontlenen. Deze meter dient tussen het stopcontact en het toestel geplaatst te worden. In de bijhorende brochure is een handleiding opgenomen en een verbruikstabel met richtcijfers, waarmee je je eigen verbruik kan vergelijken.

Wanneer je overweegt om een nieuw toestel te kopen, kies dan bij voorkeur een toestel met een A+ label of beter (A++ of A+++), want deze zijn immers het energiezuinigst. Een zuinig apparaat is echter nog geen garantie voor een laag verbruik, maar het is een goed begin. De rest hangt af van de manier waarop je het toestel gebruikt.

Overweeg je een nieuw toestel aan te kopen? De websites www.topten.be en www.energievreters.be kunnen hierbij een handig hulpmiddel zijn. Je vindt er immers een overzicht van allerlei toestellen die je geld laten besparen en minder schadelijk zijn voor het leefmilieu!
 

Subsidies

Voor bepaalde energiebesparende investeringen kan je nog premies krijgen.

www.fluvius.be

www.energiesparen.be/subsidies

www.premiezoeker.be

www.vreg.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Duurzaamheid

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 49