Land- en Tuinbouwraad

De Land- en Tuinbouwraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de land- en tuinbouwers van Tielt en adviezen te verstrekken over alle aangelegenheden die betrekking hebben op land- en tuinbouw, veeteelt en andere verwante sectoren. De raad streeft ernaar om het overleg en de samenwerking tussen de verschillende land- en tuinbouwinstanties te bevorderen. Deze raad onderstoekt ook op welke wijze doelgerichte initiatieven die ten goede komen aan de plaatselijke land- en tuinbouw genomen, aangemoedid of uitgebreid kunnen worden.

Vertegenwoordigers van Tieltse (beroeps)verenigingen van land- en tuinbouwers en lokale actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks met d eland- en tuinbouwsector te maken hebben, kunnen een effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger afvaardigen.

De Land- en Tuinbouwraad komt minstens één keer per jaar samen.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de Land- en Tuinbouwraad goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via de downloads rechts onderaan deze pagina.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89