Stedelijke Sportraad

Stedelijke Sportraad

De Stedelijke Sportraad is een belangrijke schakel tussen de voorbereiding en uitvoering van het stedelijk sportbeleid. De raad adviseert het stadsbestuur over sportbeleid, sportinfrastructuur, tarieven, subsidies, sportpromotie ... en vormt een belangrijk klankbord bij het Tieltse sportgebeuren. Zowel vertegenwoordigers van Tieltse sportverenigingen als sportdeskundigen kunnen zich kandidaat stellen. Tieltse sportdeskundigen zijn personen die wegesn hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid een meerwaarde bieden aan de werking van de Stedelijke Sportraad.

De Algemene Vergadering van de Stedelijke Sportraad vindt maandelijks plaats.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement en de statuten van de Stedelijke Sportraad goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via download rechts onderaan deze pagina.

Eveneens vind je het document 'Welkom in het bestuur van de sportraad' terug. Hier krijg je een mooi overzichtje van het reilen en zeilen in het bestuur.

Stel je tot 29 april kandidaat

Dit kan je doen door ofwel het formulier 'Kandidatuurstelling lidmaatschap Stedelijke Sportraad' te downloaden via de bijlage rechts onderaan deze pagina, ofwel door het e-formulier in te vullen.

Subsidies

Sportverenigingen kunnen op diverse manieren ondersteund worden. Subsidiëring is één van de mogelijkheden en dient altijd ingebed te zijn in het ondersteuningsbeleid.

De financiële steun van de overheid betekent voor veel verenigingen en initiatieven een welkome bron van werkingsmiddelen.

De subsidiereglementen maken het mogelijk een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde subsidiëring uit te bouwen.

Onderstaande reglementen zijn van toepassing

  • Subsidiereglement promoveren
  • Subsidiereglement jubilea
  • Subsidiereglement werkingssubsidies
  • Subsidiereglement uitzonderlijke manifestaties
  • Subsidiereglement competitie A sporten
  • Subsidiereglement clubs niet SVA-decreet
  • Subsidiereglement investeringen
  • Subsidiereglement impulssubsidies