Stedenbouwkundige voorschriften

De stedenbouwkundige voorschriften voor een onroerend goed worden vastgelegd in de verkaveling, BPA (bijzonder plan van aanleg) of RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). In deze plannen wordt de bestemming, het gebruik en de afmetingen van het goed beschreven.
Ook bij de aankoop van een onroerend goed is het aangewezen om zich goed te informeren inzake deze gegevens. Ze bepalen namelijk of wat jij voor ogen hebt met de inrichting en bestemming van het perceel ook mogelijk is.
Inlichtingen in verband met de ligging en de voorschriften zijn te bekomen op de Technische Dienst, Stedenbouw.

Het gewestplan bepaalt enkel de bestemming. Het gewestplan is te raadplegen op de site www.agiv.be.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Stedenbouw

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40