Stedelijke Verkeerscommissie

De Verkeerscommissie wenst een ruim maatschappelijk draagvlak te creëren voor beslissingen m.b.t. verkeer en mobiliteit. Daarnaast waakt ze over een betere afstemming van het mobiliteitsbeleid op andere beleidsdomeinen. Naast vertegenwoordigers van de lokale politie, hulpdiensten en onderwijsinstellingen, bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van mobiliteits- en middenstandsverenigingen, industrie, werknemersorganisaties, landbouw- en milieuverenigingen alsook uit vertegenwoordigers van een gezinsbeweging en een vertegenwoordiger uit de Stedelijke Jeugdraad en de Tieltse Ouderenadviesraad.

In de gemeenteraad van 4 april 2019 werd het nieuwe organiek reglement van de Verkeerscommissie goedgekeurd. Je kan het document raadplegen via download rechts onderaan deze pagina.

Voor de bestuursperiode van 2019 tot en met 2025 worden voor de stedelijke verkeerscommissie volgende effectieve leden en plaatsvervangers aangesteld:

Namens het college van burgemeester en schepenen en de administratie (zonder stemrecht):

 • Schepen van verkeer, mobiliteit en fietsbeleid, Byttebier Vincent;
 • Plaatsvervanger: burgemeester Vannieuwenhuyze Luc;
 • Mobiliteitsambtenaar (secretaris), Roose Jurgen;
 • Plaatsvervanger: Mouton Wouter;

Namens de lokale politie (zonder stemrecht):

 • CP L. Verbeure;
 • HINP S. Taverne;

Namens de hulpdiensten:

 • Rijckaert Lieven;
 • Plaatsvervanger: Van Tieghem Claudine;

Namens de onderwijsinstellingen:

 • Twee vertegenwoordigers van het basisonderwijs, waarvan één van het vrij onderwijs en één van het gemeenschapsonderwijs: Bram De Rammelaere; Annick Vermote;
 • Plaatsvervanger: Marc de Waal;
 • Gemeenschapsonderwijs:
 • Vrij onderwijs:
 • Twee vertegenwoordigers van het secundair onderwijs, waarvan één van het vrij onderwijs en één van het gemeenschapsonderwijs: Bie Lamon
 • Plaatsvervanger: Rik Delmotte;

Namens de mobiliteitsverenigingen:

 • Landuyt Birger
 • Plaatsvervanger: Flamand Lobke;

Namens de middenstandsverenigingen:

 • Chris Ballyn
 • Plaatsvervanger: Jurgen Poppe

Namens de industrie:

 • Maes Jan;
 • Plaatsvervanger: Marisse Matthieu;

Namens de werknemersorganisaties:

 • Voorzitter Verkeerscommissie Dupont Pierre;
 • Plaatsvervanger: Van Maele Andy;

Namens de milieuverenigingen:

 • Vandekerkhove Tom;
 • Plaatsvervanger: Bouckaert Anne-Marie;

Namens de landbouw:

 • Devlieghere Jeanine;

Namens de gezinsbeweging:

 • Buyse Trui;
 • Plaatsvervanger: Van Den Bosch Wouter;

Namens de stedelijke jeugdraad: 

 • Wensen geen mandaat op te nemen in de verkeerscommissie;

Namens de stedelijke seniorenraad:

 • Monique Meert; 
 • Plaatsvervanger: Roger Maes;

Namens de verenigingen voor mensen met een handicap:

 • Marreel Dinna
 • Plaatsvervanger: Latruwe Johan;

Deskundigen in de materie en geïnteresseerde burgers:

 • Dehullu Ines, Gekiere Bruno, Ledoux Filip, Vancoillie Steven, Vandaele Pieter, Wittevrongel Claudine

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89