Vreemdelingen

De Belgische vreemdelingenwetgeving (wet van 15.12.1980 en KB van 08.10.1981) voorziet verschillende procedures naargelang de herkomst van de vreemdeling, de duur en het motief van het verblijf in België:

 • onderscheid naar herkomst: EU-onderdanen en hun familieleden, niet-EU-onderdanen 
 • onderscheid naar duur: kort verblijf of lang verblijf en/of vestiging
 • onderscheid naar motief: toerisme, familiebezoek, zakenverblijf, tewerkstelling (langdurige tewerkstelling of seizoensarbeid), gezinshereniging, samenwoonst, asiel, studies …  

Eerste aanmelding in België

Wanneer een vreemdeling voor het eerst in België verblijft (met uitzondering van verblijf in hotel), moet hij zich aanmelden bij de dienst vreemdelingenzaken van het stadsbestuur (loket 2 - dienst burgerlijke stand) of ingeval van asiel bij de dienst vreemdelingenzaken te Brussel:

 • voor kort verblijf (minder dan 3 maand): binnen de 3 dagen
 • voor lang verblijf (meer dan 3 maand): binnen de 8 dagen

! Naar aanleiding van de Covid19-pandemie gelden bijkomende voorwaarden.  Personen die afkomstig zijn uit een rode zone moeten zich houden aan de quarantainemaatregelen!  Neem eerst tel. contact op met de dienst (tel. 051.42.81.33)!

Volgende documenten moeten voorgelegd worden:

 • Kort verblijf
  • een geldige identiteitskaart of paspoort (al dan niet met geldig visum)
  • 2 pasfoto’s
 • Lang verblijf
  • een geldige identiteitskaart of paspoort (al dan niet met geldig visum)
  • 4 pasfoto’s
  • een afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald door beëdigd vertaler) 
  • in voorkomend geval:
   • een huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald door beëdigd vertaler) (gezinshereniging) 
   • een arbeidscontract, arbeidskaart, beroepskaart (tewerkstelling)

Afhankelijk van de procedure, is het mogelijk dat je nog andere documenten moet voorleggen.
De dienst vreemdelingenzaken zal jou verdere informatie geven bij je eerste aanmelding.

Aflevering verblijfsdocumenten

Nadat werd vastgesteld door de politie dat de vreemdeling effectief verblijft of woont in Tielt, zal de dienst vreemdelingenzaken het dossier afwerken en de nodige verblijfsdocumenten afleveren.

De dienst vreemdelingenzaken staat ook in voor de vervanging, vernieuwing en verlenging van de verblijfsdocumenten. De betrokkene moet zich altijd persoonlijk hiervoor aanmelden.

Adreswijziging 

Als een vreemdeling in het bezit is van een verblijfsvergunning en dus reeds ingeschreven is in een gemeente in België, dan moet hij zich bij een adreswijziging naar Tielt of binnen Tielt aanmelden bij de Dienst Bevolking (loket 3 of 4).
 

Meer info?

www.dofi.fgov.be  (dienst vreemdelingenzaken)
www.werk.be (arbeidskaarten)
www.westvlaanderen.inburgering.be (inburgeringsbeleid - onthaalbureau)

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Vreemdelingenloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 33