Wettigen handtekening

Wat?

Het wettigen van een handtekening betekent dat een bevoegde overheid de echtheid van een handtekening bevestigt.  Zij bevestigt niet de echtheid van de inhoud van het document.

De handtekening op het document wordt vergeleken met de handtekening op de identiteitskaart.

Hoe?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister van Tielt, kan een handtekening laten wettigen.  Je brengt hiervoor je identiteitskaart mee en het document.   De wettiging is kosteloos en gebeurt onmiddellijk.

Je kan ook een handtekening van iemand anders laten wettigen, indien je zijn/haar identiteitskaart voorlegt.

Indien het document voorgelegd moet worden in het buitenland en eventueel bijkomend gelegaliseerd moet worden door de FOD Buitenlandse zaken, dan moet de wettiging gebeuren door de burgemeester.

Meer info?

legalisatie

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89