Belasting op de geldautomaten van bank- en financieringsinstellingen: 250,00 euro per geldautomaat

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting geheven op de geldautomaten van de bank- en financieringsinstellingen.

Wordt voor de toepassing van deze belasting als dusdanig aangezien, elke bank-, financierings- en kredietinstelling, spaarbank of wisselkantoor en alle andere inrichtingen die zich met dergelijke bank- of financieringsactiviteiten inlaten, hun agentschappen, bijkantoren

en de éénmanszaken die gevestigd of geïnstalleerd zijn op het grondgebied van de stad en voor het publiek toegankelijk zijn.

Onder geldautomaten wordt verstaan: de toestellen die volautomatisch werken en de klanten in de mogelijkheid stellen geldopnemingen en/of spaar- of betaalverrichtingen te doen.

De belasting bedraagt 250,00 euro per geldautomaat.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.