Zoneringsplan

Als burger sta je er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat je loost, moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er grofweg 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering ofwel ben je verplicht dit zelf te doen. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin je woont.

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone jouw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Per zuiveringszone ben je als burger, als gemeente of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. In welke zone je woning gelegen is kan je terugvinden via het geoloket van de VMM.  

Op dit plan zijn 4 zones te vinden:

  • het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd);
  • het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd);
  • het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (groen);
  • het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA (rood).

Het vastgestelde zoneringsplan is telkens geldig voor een periode van 6 jaar en kan in beperkte mate worden herzien n.a.v. de opmaak van de volgende bekkenbeheerplannen

Wie een IBA moet plaatsen kan ervoor kiezen om dit zelf te doen, maar je kan ook instappen in een collectieve plaatsing door Aquafin. Voor meer info hieromtrent kan je contact opnemen met Geert Vanwelsenaere via 0470/198825.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89