Belasting op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen: 124 euro

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen voor inrichtingen die volgens de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II zijn opgenomen in de eerste klasse en voor inrichtingen die volgens het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen zijn ingedeeld in klasse I en klasse II.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89
Deel deze pagina