Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Binnen de stad Tielt geldt een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk.  

De belastingplichtige is gehouden om aangifte te doen via het ter beschikking gestelde formulier (zie bijlage aub).

In principe moet de uitgever die aangifte uiterlijk op de laatste werkdag voor de verspreiding ingevuld en ondertekend bij het stadsbestuur indienen, vergezeld van een specimen van het te verspreiden drukwerk of gelijkgesteld product.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89
Deel deze pagina