Kids-ID

De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar. Sinds 20 april 2009 wordt de Kids-ID in Tielt uitgereikt en vervangt de Kids-ID het witte kartonnen kaartje met foto. 

Kenmerken

Het kaartje vertoont gelijkenissen met de eID voor volwassen maar heeft een andere kleur: geel en groen. De Kids-ID bevat gegevens die met het blote oog te lezen zijn (de foto van het kind met identiteitsgegevens en vermelding van de naam van de ouders) en gegevens die op de chip opgeslagen zijn. Het kaartje is 3 jaar geldig en kost € 8 (tarief geldig vanaf 01.01.2024). 

Functies

De Kids-ID is:

  • een officieel identiteitsbewijs, noodzakelijk om te reizen in de Europese Unie
  • een middel om op een veilige manier gebruik te maken van het internet (zoals veilig chatten) of andere elektronische toepassingen (zoals bibliotheekpas, lidkaart sportclub) 
  • een middel om kinderen meer bescherming te bieden in noodsituaties:   op de achterzijde van de kaart staat immers een centraal noodnummer +32(0) 78 150 350, dat 24/7 kan gebeld worden wanneer een kind in een noodsituatie verkeert (bv. verloren gelopen, ongeluk …). Ouders kunnen een lijst samenstellen met 5 telefoonnummers van familieleden of vrienden, die ingeval van nood opgebeld moeten worden. De centrale telefoneert dan meteen het eerste nummer dat je opgaf. Geen antwoord? Dan wordt de tweede persoon opgebeld, enzovoort.

Hoe aanvragen

Een Kids-ID wordt aangevraagd bij de Dienst Bevolking. Bij de aanvraag wordt het kind vergezeld door een van zijn ouders (met ouderlijk gezag).
Je brengt het volgende mee:

  • een recente pasfoto (met witte achtergrond en maximaal 6 maanden oud)
  • € 8

Aanvraagtermijn

De Kids-ID kan pas 3 weken na de aanvraag uitgereikt worden. De kaartjes worden immers geproduceerd door een gespecialiseerde firma, die ook instaat voor de productie van de elektronische identiteitskaart voor volwassenen. Als je van plan bent om naar het buitenland te reizen,  vraag dan zo spoedig mogelijk een Kids-ID aan.

Uitreiking

Wanneer de kaart geproduceerd is, krijgt de aanvrager een aantal codes (activatiecode, code 'contact ouders') thuis gestuurd.

Hiermee kan de ouder:

  • de kaart activeren bij de Dienst Bevolking
  • de lijst met telefoonnummers samenstellen (en wijzigen) en online registreren op www.halloouders.be of bij het gratis centrale noodnummer van Child Focus (T 116 000, 24/24, 7/7);

Spoedprocedure

In dringende gevallen (m.n. met vertrek naar het buitenland binnen de 3 weken) neem je best onmiddellijk contact op met de Dienst Bevolking. Je kan dan beroep doen op de spoedprocedure (zie uitleg spoedprocedure eID).

Opmerkingen

De kartonnen identiteitsbewijzen worden enkel nog uitgereikt aan kinderen met een vreemde nationaliteit.

Meer info

eid.belgium.be

Maak hier je afspraak:

Gerelateerde items

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35