Planschade

Inhoud

Wanneer jouw bebouwbare grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, na een bestemmingswijziging een onbebouwbare grond wordt, dan kun je een vergoeding krijgen voor de geleden schade.

Procedure

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend.

Wanneer je als eigenaar meent recht te hebben op deze vergoeding, dien je een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. Je doet dit uiterlijk één jaar na het ontstaan van het recht op de planschadevergoeding.

Bedrag

De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40