Sportklassen

Gedurende het ganse schooljaar organiseert de Sportdienst sportklassen en sportdagen voor het kleuter- en basisonderwijs.

Sportklassen

De kinderen komen per klas elke dag samen met hun leerkracht naar de sporthal De Ponte waar ze kennis kunnen maken met gekende en minder gekende sporten. 

Op het programma staan enerzijds sportinitiaties gegeven door de sportbegeleiders van de Sportdienst en anderzijds de gewone cognitieve vakken gegeven door hun eigen klastitularis.

Sportklassen zijn een leuk alternatief voor de duurdere sneeuw-, zee- en bosklassen. Rond het thema 'Sport & bewegen' beleven de kinderen een intense sportweek.

Kleutersportklassen

In tegenstelling tot de sportklassen van het lager onderwijs komen de kleuters enkel in de voormiddag sporten. Er wordt hen een gevarieerd bewegingsprogramma aangeboden waarin vooral plezierbeleving centraal staat.

Sportdagen

Ook de sportdagen zijn voor de kinderen een unieke kans om nieuwe sporten te ontdekken en zich een volle dag op een gezonde manier uit te leven.

 

Openingsuren & contact

Sport

adres
Sportlaan 38700Tielt
Tel.
051 42 82 80
sportklassen 1