Retributie voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer

Met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn eindigend op 31 december 2025, geven de vergunningen die uitgereikt worden voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer waar de exploitatiezetel in de gemeente is gevestigd aanleiding tot een jaarlijkse gemeenteretributie ten laste van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89