Belg worden

Toekenning Belgische nationaliteit

Het toekennen gebeurt zonder dat je hiervoor iets hoeft te doen.
Het is het gevolg van het feit dat bv. je ouders Belg zijn (of geworden zijn) of dat je als kind geadopteerd wordt door een Belg, …  

Verkrijging Belgische nationaliteit 

Het verkrijgen kan enkel wanneer je zelf stappen onderneemt om de Belgische nationaliteit te bekomen.  

Sinds 01.01.2013 is de nationaliteitswetgeving grondig gewijzigd. Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, moet je aantonen dat je goed geïntegreerd bent en sinds minimum 5 jaar legaal in België verblijft. Je dient ook een registratierecht van € 150 te betalen.

De integratie kan aangetoond worden door de kennis van één van de drie landstalen, de maatschappelijke integratie (inburgering/diploma) en  economische participatie (werk) en het ondertekenen van een verklaring (respect voor democratie en grondrechten).

Je legt een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats.

Naargelang de procedure waarvoor je in aanmerking komt, moet je verschillende documenten voorleggen (bv. arbeidscontract, loonfiches, geboorteakte, huwelijksakte, diploma, inburgeringsattest, bewijs van betaling registratierechten ...).  Je komt dus best eerst eens langs bij de Dienst Vreemdelingen om je dossier te bespreken.

Alle stukken die afkomstig zijn uit het buitenland, moeten in voorkomend geval, gelegaliseerd en vertaald zijn door een beëdigd vertaler.

De verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit wordt overgezonden naar het Parket van de Procureur des Konings te Brugge, de Staatsveiligheid en de dienst Vreemdelingenzaken. De procureur beschikt over 4 maanden om een advies te geven m.b.t de nationaliteitsverklaring. Wanneer het advies positief is, dan verkrijg je onmiddellijk de Belgische nationaliteit na inschrijving van de verklaring in DABS.
Is het advies negatief, dan beschik je over een beroepsmogelijkheid bij de rechtbank.

Naturalisatie wordt enkel nog toegekend wanneer je kan aantonen dat je buitengewone verdiensten hebt op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak en hierdoor een bijzondere bijdrage kunt leveren voor de internationale uitstraling van België.

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30