Reglement vervreemding roerende goederen van het patrimonium van de stad

Wanneer op het grondgebied van de stad onbeheerde goederen worden achtergelaten dan rust er op de stad een verplichting tot bewaren van deze zaken. Indien de goederen niet worden opgehaald door de rechtmatige eigenaar dan verwerft de stad deze goederen. Ook bij uithuiszettingen rust er op de stad een tijdelijke bewaarplicht. Wanneer de bewaartermijnen overschreden worden komen deze goederen in het patrimonium van de stad. Het spreekt voor zich dat doorheen de jaren deze goederen gestaag aangroeien en geen directe functie hebben voor de stad maar integendeel veelal zorgen voor een stokkageprobleem.  Daarnaast zijn er ook binnen de stadsdiensten roerende goederen aanwezig die na verloop van tijd niet langer worden gebruikt of economisch afgeschreven zijn. In het kader van het efficiënt beheren van deze roerende goederen wordt voorgesteld over te gaan tot een  verkoop van deze overbodige roerende goederen. Vanzelfsprekend worden roerende kunstgoederen met een bijzondere artistieke, culturele en/of historische waarde uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement.  Het gemeenteraadsbesluit schetst een kader waarbinnen deze concrete uitwerking van de verkopen dient te gebeuren en maakt duidelijk dat het toepassingsgebied beperkt is.

Openingsuren & contact

Openbaar Domein - Uitvoering

adres
Meulebeeksesteenweg 2D8700Tielt
Tel.
051 42 81 52