Reglement betreffende het rooien van hoogstammige bomen

Het gemeenteraadsbesluit van 19.01.1978 m.b.t. de bepalingen rond het rooien van hoogstammige bomen bepaalt dat het vellen van hoogstammige bomen onderworpen is aan een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Onder een hoogstammige boom verstaat men "elk houtachtig gewas met een stamomtrek van minstens 30 centimeter, gemeten op één meter hoogte boven het maaiveld, of degene die een hoogte van ten minste zeven meter heeft bereikt, met uitzondering van fruitbomen".

Je vindt het reglement rechts onderaan deze pagina, bij Downloads.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89