Herbestemmingsonderzoek parochiekerken

In 2016 lanceerde de Vlaamse overheid het ‘Projectbureau Herbestemming Parochiekerken’, dat lokale besturen toeliet een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een potentiële herbestemming van parochiekerken.

 

In overleg met het Centraal Kerkbestuur van Tielt diende het stadsbestuur een aanvraag in voor een studie rond de kerk van Onze-Lieve-Vrouw in Tielt en Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte in Schuiferskapelle.

 

De gedetailleerde dossiers vindt u in bijlage.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20