Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn

Art. 38 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt met bijhorende protocollen voor de toekenning van kostenvergoedingen en het ter beschikking stellen van materiaal goed te keuren.

Art. 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat art. 38 van het decreet over het lokaal bestuur ook van toepassing is op de raad voor maatschappelijk welzijn met uitzondering van art. 38, 1e lid, 7e.

Openingsuren & contact

Algemeen directeur

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 82 00