Duurzaam pesticidengebruik

De wetgeving ‘Duurzaam pesticidengebruik’ legt het gebruik van pesticiden aan banden en beschermt zo de volksgezondheid en het milieu. Sinds 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken. 

Op basis van deze wetgeving krijgen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen sinds 1 januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. Dit om ouderen en kinderen te beschermen.

Ook het onderhoud van het voetpad voor jouw huis moet sinds 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Hou je toch liever jouw trottoir volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig.

Het verbod op het gebruik van pesticiden in waterwingebieden wordt in de wetgeving ‘Duurzaam pesticidengebruik’ tevens verduidelijkt. Voor de land-en tuinbouw geldt een specifieke regeling. Er worden ook regels opgelegd voor verharde terreinen groter dan 200 m², private sportterreinen en recreatiedomeinen.

De verplichte vermindering van het pesticidengebruik betekent echter dat er soms meer kruidgroei zal te zien zijn in de gemeenten. We rekenen dan ook op verdraagzaamheid van de burger ten opzichte van deze kruidgroei in ruil voor een gezonder milieu.

Tot slot vragen wij ook aan de inwoners van Tielt om zelf zo weinig mogelijk gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen voor de tuin! Wij moedigen iedereen aan om lege verpakkingen en restjes van producten naar het recyclagepark te brengen bij het Klein Gevaarlijk Afval.

Meer info over deze wetgeving, preventieve maatregelen en alternatieve bestrijdingstechnieken is terug te vinden op de website www.zonderisgezonder.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Duurzaamheid

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 49
Zonder is Gezonder