European Disability Card

Stad Tielt wil voor personen met een handicap de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding vergemakkelijken en is daarom partner van de European Disability Card. 

Aan die kaart zijn een aantal specifieke voordelen of kortingen verbonden. 

Wat is de European Disability Card (of EDC)?

Deze kaart wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap tot een aantal sociale domeinen alsook hun inclusie in de maatschappij bevorderen. Personen met een handicap kunnen deze kaart gratis aanvragen bij o.a. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) via www.mijnvaph.be.

Waar gebruiken in Tielt?

Op de website www.eudisabilitycard.be vind je een overzicht van alle dienstverleners die voordelen toekennen op vertoon van de EDC-kaart. Voor Stad Tielt gaat het specifiek om:

  • Gildhof Cultuurcentrum: vormingsactiviteiten, theater- en filmvoorstellingen aan de helft van de prijs.
  • Bibliotheek: gratis lidgeld en gratis deelname ‘Boterhammen in de bib’.
  • Stedelijke Kunstacademie en Academie voor Muziek en Woord: verminderd tarief bij inschrijving

 

MEER INFO:

EUdisabilitycard@minsoc.fed.be

www.eudisabilitycard.be

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
European Disability Card