Echtscheidingsakte, afschrift

Wat

De akte van echtscheiding omvat het beschikkend gedeelte van het vonnis van de rechtbank dat de echtscheiding uitspreekt.

Voor wie

De afgifte van afschriften of uittreksel met vermelding van afstamming van akten van minder dan 100 jaar, is wettelijk beperkt. Zij kunnen afgeleverd worden aan:

  • openbare overheden
  • de personen op wie de akte betrekking heeft
  • de echtgenoot of de overlevende echtgenoot
  • de wettelijke vertegenwoordiger
  • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (bv. ouders, kinderen)
    (geen aanverwanten en zijlijn zoals bv. broers of zussen, stiefouders, …)
  • de erfgenamen
  • de notaris en de advocaat

Andere personen kunnen slechts een dergelijk afschrift of uittreksel krijgen wanneer zij een toestemming kunnen voorleggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, mits zij laten blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.

Je vraagt het document persoonlijk aan en het document wordt kosteloos verstrekt.

Voor de afgifte van afschriften en opzoekingswerk in het kader van genealogisch onderzoek, moet je je wenden tot de Archiefdienst. 

Hoe aanvragen

Bij persoonlijke afhaling aan het loket, breng je je identiteitskaart mee. Je ontvangt dan onmiddellijk het afschrift. Indien het document gelegaliseerd moet worden, dan kan het document niet onmiddellijk afgegeven worden.

Het document kan ook per brief, per mail of via het E-loket aangevraagd worden. Je vermeldt de reden waarom je het document nodig hebt (gerechtelijke procedure, sociaal, werkgever ...). De akte wordt dan binnen de week opgestuurd naar je adres vermeld in het rijksregister. 

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89