Elektronische identiteitskaart (eID)

De eID is een geldig identiteitsdocument in België en  geldt ook als reisdocument binnen de Europese Unie.

Kenmerken

De elektronische identiteitskaart is een digitale versie van de oude identiteitskaart. De eID is tien jaar geldig en heeft de vorm van een bankkaart met chip. De kaart bevat zichtbaar volgende gegevens: de foto, naam en voornamen, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, plaats van afgifte, geldigheidsduur, kaartnummer, rijksregisternummer en de handtekening van de houder. De burgerlijke staat wordt niet meer vermeld op de eID.

De kaart bevat ook gegevens die niet met het blote oog leesbaar zijn: de vingerafdrukken, het adres, identiteits- en handtekeningscertificaten, identiteits- en handtekeningsleutels … De elektronische handtekening is voorzien op de kaart. De kaarthouder is vrij om te beslissen of hij het handtekeningcertificaat van de kaart al dan niet activeert. De elektronische handtekening heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.

Op 19 november 2020 is het stadsbestuur gestart met de afgifte van elektronische identiteitskaarten met vingerafdrukken voor Belgen.   De vingerafdrukken worden opgeslagen op de contactloze chip van de kaart en zijn voldoende beveiligd.  Enkel de bevoegde instanties kunnen de chip uitlezen (bv. politie, grenscontroles, dienst bevolking, ...)  De vingerafdrukken worden dus niet opgeslagen in een centrale databank.  

Functies

De eID is:

 • een identiteitsdocument voor iedereen die ouder is dan 12 jaar
 • een geldig reisdocument binnen de Europese Unie
 • een middel om online documenten aan te vragen bij de overheid, mutualiteit …
 • een middel om online gegevens te consulteren
 • een middel om documenten digitaal te ondertekenen (contracten …)
 • een middel om transacties via het internet te verrichten (online aan- en verkopen)
 • een middel om je belastingsaangifte elektronisch door te sturen (Tax-on-web)

Hoe aanvragen

De procedure voor de uitreiking verloopt als volgt:

 • Je wordt opgeroepen om je basisdocument te ondertekenen.
 • Je brengt je oude identiteitskaart (of attest van verlies), een recente pasfoto (met witte achtergrond en maximaal 6 maanden oud), 20 euro (vanaf 01.01.2024) mee
 • Je kaart wordt aangemaakt door de kaartmaker (firma Zetes).
 • Na enkele weken krijgt je bij je thuis een PIN- en PUK-code toegestuurd.
  Dit betekent meteen ook dat je kaart klaarligt bij de Dienst Bevolking.
 • Om de kaart te activeren, breng je je oude identiteitskaart en je PIN- en PUK-code mee. De kaart wordt in een kaartlezer ingevoerd en wordt door een combinatie van je PUK-code en de PUK-code van de ambtenaar geactiveerd. De PIN-code gebruik je, telkens wanneer je je elektronische handtekening wenst te plaatsen, van adres verandert, e.d. 

Opgelet, de aanvraagprocedure voor een elektronische identiteitskaart neemt 3 weken in beslag.

Ben je om medische redenen niet in staat om je te verplaatsen, je handtekening te plaatsen of je vingerafdrukken te plaatsen (door ongeval, ziekte of handicap), dan leg je ook een medisch attest voor (minder dan 1 maand oud) met de uitdrukkelijke vermelding waartoe je niet in staat bent.  Je contacteert dan best eerst de dienst bevolking (tel. 051/42.81.34) om af te spreken hoe de aanvraag en afhaling kan plaatsvinden.

Spoedprocedure

Indien je in hoogdringende gevallen een identiteitskaart nodig hebt, dan kun je beroep doen op de spoedprocedure.  De aanvraag moet gebeuren voor 15u. De gewone spoedprocedure kost 117 euro (eID) en 105 euro (kids-ID). De eID is dan beschikbaar de eerste werkdag na de aanvraag.  Er is ook mogelijkheid om in heel dringende gevallen, de eID af te halen in Brussel (enkel voor eID Belgen - 154 euro en kids-ID - 142 euro) (tarieven geldig vanaf 01.01.2024).

Neem in ieder geval best onmiddellijk contact op met de Dienst Bevolking die zal nakijken wat in jouw situatie de beste (en goedkoopste) oplossing is.

Herdruk PIN-en PUK-code

Wie de PIN-PUK-codes verloren is, kan een herdruk aanvragen bij de gemeente van inschrijving of rechtstreeks via de website van FOD Binnenlandse Zaken. De nieuwe codes worden verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is. De aanvrager dient vervolgens de Dienst Bevolking te contacteren voor de activering van de nieuwe PIN-code.     

In vele gevallen gaat het om volgende situatie:

 • geblokkeerde kaarten (driemaal de verkeerde PIN-code gebruikt) en niet meer in bezit van de  PIN/PUK-mailing
 • PIN-code vergeten en niet meer in bezit van de oorspronkelijke PIN/PUK-mailing
 • PIN/PUK-mailing onvindbaar

Vroeger diende de burger in dergelijke gevallen een nieuwe kaart aan te vragen. Nu is het mogelijk om gratis een herdruk van de PIN/PUK-mailing aan te vragen.

De PIN/PUK-code zijn belangrijk om de gegevens op de chip bij te werken (bv. ingeval van adreswijziging) of om je te authenficeren op beveiligde websites (bv. voor de elektronische aangifte van je personenbelastingen Tax-on-web). Je hebt er dus alle belang bij om gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid.

Defecte eID (verlies chip)

Van zodra je een defect aan de kaart vaststelt, contacteer je best onmiddellijk de Dienst Bevolking.   Met een eID zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je immers aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. De  Dienst Bevolking zendt dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek. Indien het defect te wijten is aan een productiefout, dan ontvang je gratis een nieuwe eID.

Meer info

eid.belgium.be
www.ibz.rrn.fgov.be

Maak hier je afspraak:

Gerelateerde items

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89