Euthanasie

Sinds 1 september 2008 kan elke burger een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij de dienst bevolking van uw gemeente. Euthanasie is in België toegestaan sinds september 2002.

Voorwaarden

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene (d.i. een arts), op diens verzoek.

Euthanasie kan alleen uitgevoerd worden wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • de patiënt is op het moment van het verzoek meerderjarig en handelingsbekwaam
  • het verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald en niet onder externe druk tot standgekomen
  • de patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze situatie
  • het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht
  • de toestand van de patiënt is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

Wilsverklaring euthanasie

Met de wilsverklaring euthanasie wordt op voorhand om euthanasie gevraagd, voor het geval men, op een later moment in het leven, in een comateuze toestand zou belanden, die onomkeerbaar is en men zou lijden aan een ernstige door ziekte of ongeval veroorzaakte aandoening.

De wilsverklaring euthanasie wordt schriftelijk (getypt of met de handgeschreven) opgemaakt door de verzoeker, in bijzijn van 2 getuigen, waarvan 1 getuige geen materieel belang heeft bij het overlijden van de verzoeker.

De verzoeker kan ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden, die als het zover is, de behandelde arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring is onbeperkt geldig voor verklaringen die afgelegd werden na 02.04.2020.  De wilsverklaring kan ook altijd ingetrokken worden of gewijzigd worden.  De wilsverklaringen die afgelegd werden voor deze datum blijven 5 jaar geldig.

Registratie wilsverklaring

Sinds 1 september 2008  kan de verzoeker deze wilsverklaring officieel laten registeren in de databank van het ministerie van Volksgezondheid. De officiële registratie biedt het voordeel dat de behandelende arts het ministerie kan contacteren om na te gaan of er een wilsverklaring werd geregistreerd, voor patiënten die hun wil niet meer kunnen uiten en zich in een situatie bevinden waarin eventueel euthanasie toegepast kan worden.

De verzoeker meldt zich hiervoor aan bij de Dienst Bevolking met 1 originele exemplaar van de wilsverklaring, die voorzien is van alle identiteitsgegevens en handtekeningen van de betrokken personen (getuigen en eventuele vertrouwenspersonen).  

Meer info

www.health.belgium.be

 

Maak hier je afspraak:

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35